สัมมนาThailand Next : Sustainability Goal คำตอบธุรกิจสู่ “ความยั่งยืน”

สัมมนาThailand Next : Sustainability Goal คำตอบธุรกิจสู่ “ความยั่งยืน”

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ในรูปแบบ Virtual Forum

พบกับ..สัมมนาส่งท้ายปี จากเครือเนชั่น 

กับคำตอบ ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจและสังคมไทย ก้าวไปอย่างยั่งยืน

Thailand Next : Sustainability Goal คำตอบธุรกิจสู่ ความยั่งยืน

พบกูรูเศรษฐศาสตร์ระดับโลก ในปาฐกถาพิเศษ “เดินหน้าเศรษฐกิจไทย สู่เป้าหมายความยั่งยืน
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

อดีตเลขาธิการ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา(UNCTAD)

อดีตผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO)   

และซีอีโอภาคเอกชนผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เทอดเกียรติ พร้อมมูล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วาสินี ศิวะเกื้อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน และ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย

พบกันวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ในรูปแบบ Virtual Forum


ลงทะเบียนได้ที่ www.nationgroup.com/seminar/thailandnextep4

#thailandnextep4

#50nationgroup

#nationgroup

#Sustainabilitygoal