ส่งมอบรถเอกซ์เรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องเอกซเรย์ และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทรวงอกฯ ให้กับโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา

ส่งมอบรถเอกซ์เรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องเอกซเรย์ และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทรวงอกฯ ให้กับโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา

พิธีส่งมอบรถเอกซ์เรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องเอกซเรย์ขนาด 40 KW และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทรวงอกเป็นภาพดิจิทัล ให้กับโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา

(9 พ.ย. 64) พิธีส่งมอบรถเอกซ์เรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องเอกซเรย์ขนาด 40 KW และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทรวงอกเป็นภาพดิจิทัล มอบให้กับโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา จำนวน 1 คัน ณ อาคารทีพีไอทาวเวอร์ โดยมี คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ เป็นตัวแทน มอบให้กับ นพ. สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ส่งมอบรถเอกซ์เรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องเอกซเรย์ และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทรวงอกฯ ให้กับโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา ส่งมอบรถเอกซ์เรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องเอกซเรย์ และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทรวงอกฯ ให้กับโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา ส่งมอบรถเอกซ์เรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องเอกซเรย์ และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทรวงอกฯ ให้กับโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา ส่งมอบรถเอกซ์เรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องเอกซเรย์ และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทรวงอกฯ ให้กับโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา ส่งมอบรถเอกซ์เรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องเอกซเรย์ และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทรวงอกฯ ให้กับโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา