โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประจำปี ‘64

โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประจำปี ‘64

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับเครือข่ายทั่วประเทศ

หลังจากดำเนินการสนับสนุนทุน โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประจำปี ‘64 จนประสบความสำเร็จแล้ว  ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เดินหน้าสานต่อด้วยการจัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับเครือข่ายทั่วประเทศ และถ่ายทอดทางเฟซบุ๊กของ TED Fund ด้วย