มอบชุดตรวจ ATK แก่ชาวชุมชนท่าเยี่ยมสู้ภัยโควิด-19 จ.นครราชสีมา

มอบชุดตรวจ ATK แก่ชาวชุมชนท่าเยี่ยมสู้ภัยโควิด-19  จ.นครราชสีมา

นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา รับมอบชุดตรวจ ATK จากผู้แทนโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ซีพีเอฟ พร้อมด้วย น้ำดื่ม และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19”

นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา รับมอบชุดตรวจ ATK จากผู้แทนโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ซีพีเอฟ ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา สำหรับใช้ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 2 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย พร้อมด้วย น้ำดื่ม และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และแทนคำขอบคุณให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจ ณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา