"กองทัพบก-CP-CPF" เดินหน้ามอบอาหารปลอดภัยและหน้ากากอนามัย

"กองทัพบก-CP-CPF" เดินหน้ามอบอาหารปลอดภัยและหน้ากากอนามัย

กองทัพบก โดยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ ร่วมกับ ซีพี-ซีพีเอฟ "ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" ช่วยเหลือประชาชน จ.ปทุมธานี

 

พล.ท.วิรัตน์ นาคจู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก หรือ นปอ. พร้อมด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จำนวน 7 ชุมชน รวม 500 หลังคาเรือน อาทิ ชุมชนเทพพัฒนา และชุมชนโสภารา ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

 

พล.ท.วิรัตน์ นาคจู กล่าวว่า รัฐบาลและกองทัพบก มีความห่วงใยในสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะจ.ปทุมธานี จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดตลาดและบริเวณโดยรอบ ครัวรถสนามประกอบอาหาร รวมทั้งรถจักรยานยนต์ Army Delivery แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ประชาชน 

 

"การที่ทุกหน่วยงานและภาคเอกชนอย่าง ซีพี-ซีพีเอฟ รวมพลังร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะในยามที่คนไทยเดือดร้อน เป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีงามและเป็นวัฒนธรรมที่ดีของสังคมเรา เชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะทำให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจในการต่อสู้และผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้" พล.ท.วิรัตน์ กล่าว

 

ด้าน นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า เครือ CP-CPF ดำเนินโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" มาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมของกองทัพบกมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู ไข่ไก่ ข้าวสารตราฉัตร น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยซีพี มอบให้แก่ชุมชนต่างๆ ใน จ.ปทุมธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด

 

"กิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามดำริของ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพี-ซีพีเอฟ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือประเทศชาติ ประชาชน และบริษัทฯ ภายใต้หลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน" นายอดิศร์ กล่าว

 

ก่อนหน้านี้ กองทัพบก-ซีพี-ซีพีเอฟ ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาว จ.นนทบุรี จำนวน 5 ชุมชน รวม 500 หลังคาเรือน ได้แก่ ได้แก่ ชุมชนบางขวาง, ชุมชนโยกย้าย, ชุมชนศรีพรสวรรค์ 1, ชุมชนศรีพรสวรรค์ 2 และชุมชนซอยแสงเทียน./