สภาวิชาชีพบัญชีลงนามถวายพระพร

สภาวิชาชีพบัญชีลงนามถวายพระพร

นายวรวิทย์ เจนธนากุล และผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี และ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ร่วมพิธีทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง