มั่นใจได้ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ตลาดยิ่งเจริญ

มั่นใจได้ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ตลาดยิ่งเจริญ

โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) จากกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดี

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุ พร้อมด้วยนายบุญรอด  พัฒนไพศาล รักษาการปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร , นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา เลขานุการกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์โสภัชย์  ชวาลกุล ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ในโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดี มีต้นทางกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์จากสัตว์ที่มาจากระบบฟาร์มที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีโดยมี นางกัญจนิดา ตันติสุนทร กรรมการบริหาร ตลาดยิ่งเจริญ และนายสายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการอาวุโส บริหารการตลาดยิ่งเจริญ ให้การต้อนรับ ณ ตลาดยิ่งเจริญ  สะพานใหม่