กทพ.  เชิญร่วมส่งภาพถ่ายประกวด ชิงเงินรางวัลรวม 45,000 บาทพร้อมโล่

กทพ.  เชิญร่วมส่งภาพถ่ายประกวด ชิงเงินรางวัลรวม 45,000 บาทพร้อมโล่

สะท้อนความประทับใจผ่านหัวข้อ “ทางพิเศษ ทางวิเศษ”ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ระหว่างวันที่ 1 – 18 มีนาคม 2564

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ตามโครงการ EXAT Contest Marketing ภายใต้กิจกรรม EXAT Photo Contest  ในหัวข้อ ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพที่แสดงถึง กทพ. ในหัวข้อ ทางพิเศษ ทางวิเศษซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ทางพิเศษกับ กทพ. ผ่านภาพถ่ายที่ประทับใจในการทำงานและการให้บริการของกทพ. เพื่อชิง 3 รางวัลใหญ่ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000  บาท โดยทุกรางวัลจะได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรด้วย

สำหรับกติกาในการรับสมัครต้องเป็นประชาชนทั่วไปที่พำนักอาศัยหรือทำงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม โดยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาพร้อมใบสมัคร และส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ผลงานต่อ 1 คน ในลักษณะไฟล์ดิจิทัลรูปแบบภาพ .JPG ขนาดไฟล์ภาพไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล สามารถใช้ได้ทั้งกล้องที่ใช้ฟิล์ม หรือดิจิทัลในการถ่ายภาพ โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดปรับแต่งได้ แต่ห้ามทำการตัดต่อจนผิดความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และที่สำคัญต้องเป็นภาพที่ถ่ายระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม 2564 เท่านั้น

ประชาชนผู้สนใจ สามารถส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ระหว่างวันที่ 1 – 18 มีนาคม 2564 โดยจะตัดสินผลงานรอบแรก วันที่ 22 – 25 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารอบแรก และเปิดให้มีการโหวตตัดสินผลงานทางแฟนเพจ EXAT Society  ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2564

ในการประกวดครั้งนี้ หลักเกณฑ์การตัดสินคณะกรรมการจะพิจารณาจาก                                                  

  1. เทคนิคการถ่ายทำและความสวยงามของผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
  2. ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องประทับใจ EXAT
  3. การสื่อสารแบรนด์ ให้รับรู้ในนาม EXAT คือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ
  4. ความพึงพอใจผลงานต่อประชาชนทั่วไป โดยพิจารณาจากยอดกดไลค์โพสต์ในแฟนเพจเฟสบุ๊ก Exat Society

ทั้งนี้ กทพ. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รางวัล ทางแฟนเพจ EXAT Society ในวันที่ 6 เมษายน และมีพิธีมอบรางวัลภายในเดือนเมษายน 2564   

ผู้สนใจที่ต้องการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2558 9800 ต่อ 23710-23713 และอ่านรายละเอียดกติกาการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3cIZxPN และส่งใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/5BuAJ2RcAcEdcoyi8