งานเปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ

งานเปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ

ขอเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน อายุ 2-18 เข้าร่วมงาน Open House วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.45-11.15 น.

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน อายุ 2-18 เข้าร่วมงาน Open House วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.45-11.15 น.ครูใหญ่ของเรามีความภาคภูมิใจที่จะเชิญท่านผู้

ปกครองมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราแบบเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงรับชมสื่อการนำเสนอภายในโรงละคร และโอกาสในการพบปะเจ้าหน้าที่การสอนอาวุโสและหัวหน้าแผนกวิชาต่าง ๆ เพื่อสัมผัสการเรียนการสอนในแบบฉบับของ\

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็น The best version of yourself กรุณาลงทะเบียนความสนใจของท่านที่นี่  https://forms.gle/9qdwA8CPHRxwGQra9