DRT คว้า 3 รางวัลจาก SET AWARDS 2020

DRT คว้า 3 รางวัลจาก SET AWARDS 2020

นายสาธิต สุดบรรทัด รับมอบรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards) รางวัลบริษัทที่มีผลประกอบการดีเด่น

นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายกำชับ วัฒนธรรม (ที่ 3 จากซ้าย)   ผู้จัดการฝ่ายขาย (อาวุโส) บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT รับมอบรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards) รางวัลบริษัทที่มีผลประกอบการดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000 - 10,000 ล้านบาท และรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้ายสุด) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET AWARDS 2020 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทั้ง 3 รางวัล ถือเป็นรางวัลทรงคุณค่าที่มอบให้แก่ผู้บริหารที่นำพาองค์กรสร้างความโดดเด่น ด้วยหลักการบริหารงานที่คำนึงถึง ESG หรือ สิ่งแวดล้อม สังคมและการบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ช่วยผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางปัจจัยลบและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม โดยมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคารและผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards มาร่วมแสดงความยินดี