สมาคมผู้ค้าปลีกไทย จัดการประชุม  “HR Networking Forum ครั้งที่ 1”

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย จัดการประชุม  “HR Networking Forum ครั้งที่ 1”

พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและอัพเดทข่าวสารกับภาคีเครือข่าย ณ CRG การดำเนินการอบรมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดก่อนเริ่มใช้จริงในวันที่ 16 ธ.ค.64

คณะอนุกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสมาคมผู้ค้าปลีกไทย จัดการประชุมภายใต้ชื่องาน “HR Networking Forum ครั้งที่ 1โดยเชิญตัวแทนสถานประกอบการเอกชนชั้นนำ เข้าร่วมหารือในหัวข้อ การปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสปี 2020 และ แนวทางการดำเนินงานของสมาคมผู้ค้าปลีกไทยกับภาครัฐ ในโครงการ Co – Payment รวมถึงการหารือในเรื่องหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร โดยมี  คุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด และดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในการดำเนินการจัดการประชุม และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และ ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันในประเด็นเรื่องการกำหนดแนวทางการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงสุขภาพของผู้สัมผัสอาหาร โดยเร่งหาแนวทางในการดำเนินการอบรมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดก่อนเริ่มใช้จริงในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นี้ และยังมีแขกรับเชิญพิเศษจากทาง CRG ได้แก่ คุณธวัช ทองอินทร์ Head of Shared Services ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานเรื่องการอบรมผู้สัมผัสอาหาร ระหว่างภาครัฐและเอกชน  มาอัพเดทข่าวสารให้สมาชิกในสมาคมรับทราบอีกด้วย เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้คณะอนุกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมาคมผู้ค้าปลีกไทยอย่างมีคุณภาพ และแลกเปลี่ยนข้อมูล อัพเดทข่าวสารในประเด็นต่างๆ อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ณ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด