ซีพีเอฟ สร้างความพึงพอใจให้คู่ค้า SMEs ติดปีกธุรกิจสู้วิกฤติโควิด-19

ซีพีเอฟ สร้างความพึงพอใจให้คู่ค้า SMEs ติดปีกธุรกิจสู้วิกฤติโควิด-19

โครงการชำระค่าสินค้าและบริการ เครดิตเทอมภายใน 30 วัน (Faster Payment) ปรับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

คู่ค้าเอสเอ็มอี 6,000 ราย ซัพพลายเออร์ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)​ หรือ ซีพีเอฟ ทยอยรับประโยชน์จากโครงการชำระค่าสินค้าและบริการ เครดิตเทอมภายใน 30 วัน (Faster Payment) ปรับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งรักษาธุรกิจและการจ้างงานต่อเนื่อง ร่วมเป็นกลไลขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย

 

คู่ค้าหลายรายของซีพีเอฟ มีความพึงพอใจจากโครงการเครดิตเทอม 30 วันอย่างเต็มที่ โดยยอมรับว่านโยบายการลดระยะการจ่ายเงินค่าสินค้าของบริษัทฯ ช่วยให้มีกระแสเงินสดมาช่วยบริหารจัดการธุรกิจไม่หยุดชะงักและช่วยต่ออายุให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวขึ้นและสามารถเดินหน้าธุรกิจได้รต่อเนื่อง แม้สถานการณ์โควิด-19 ยังต้องจับตาเฝ้าระวัง