โครงการ “กิจกรรมรับบริจาคหนังสือมีค่า”

โครงการ “กิจกรรมรับบริจาคหนังสือมีค่า”

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา ส่งมอบหนังสือผ่านโครงการ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน ตชด. และ กศน. 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

ตลอด 2  เดือนที่ผ่านมา กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้เป็นช่องทางในการรับบริจาคหนังสือ ผ่านโครงการ “กิจกรรมรับบริจาคหนังสือมีค่า” ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ ผ่านจุดตั้งรับบริจาคหนังสือที่บิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใต้กิจกรรมน้อรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี  กล่าวว่า กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ในฐานะองค์กรที่อยู่เคียงข้างสังคมไทย  ตระหนักถึงการร่วมกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ซึ่งครั้งนี้ได้รับโอกาสจากภาครัฐบาลโดยสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร ผ่าน “กิจกรรมรับบริจาคหนังสือมีค่า” เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทั่วประเทศ ซึ่งผลตอบรับโครงการดังกล่าวมีประชาชนและผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคหนังสือเป็นจำนวนมาก โดยบิ๊กซีมุ่งมั่นพร้อมสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาและส่งต่อเรื่องราวดีๆ คืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง”

นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อมอบหนังสือให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน  และให้เด็กๆ  ได้มีหนังสื่ออ่านอย่างเพียงพอ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  3 ภาคี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และบิ๊กซีในฐานะศูนย์กลางจุดรับบริจาคหนังสือพร้อมคัดแยกประเภทหนังสือ และหนังสือทั้งหมดบิ๊กซีจะเป็นตัวกลางในการกระจายจัดส่งไปยังโรงเรียนดังกล่าวต่อไป และนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้สนับสนุนด้านการศึกษา และคาดว่าจะเกิดโครงการเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จัดตัวแทนสาขาบิ๊กซีเพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายหนังสือส่งมอบไปยังกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ของแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 4 ภูมิภาค ดังนี้ บิ๊กซี สาขารังสิตคลองหก เป็นตัวแทนส่งมอบ ให้แก่องบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 (พื้นที่ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก) บิ๊กซี สาขา ขอนแก่น 1 เป็นตัวแทนส่งมอบ ให้แก่องบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 (พื้นที่ภาคอีสาน) บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่ 1 เป็นตัวแทนส่งมอบ ให้แก่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 33 (พื้นที่ภาคเหนือ) และ บิ๊กซี สาขา หาดใหญ่ 1 เป็นตัวแทนส่งมอบให้แก่ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 43 (พื้นที่ภาคใต้) โครงการ “กิจกรรมรับบริจาคหนังสือมีค่า” ได้เริ่มรับบริจาคตั้งแต่ 29 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ จุดรับบริจาคหนังสือที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ