ไทยสมายล์ - ปภ. ลงนาม MOU การขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยอากาศยาน

ไทยสมายล์ - ปภ. ลงนาม MOU การขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยอากาศยาน

ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยอากาศยาน สายการบินไทยสมายล์และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ที่ 2 จากซ้าย)  ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยอากาศยาน ระหว่างสายการบินไทยสมายล์และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนางเนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า สายการบินไทยสมายล์ (ที่ 4 จากซ้าย) และนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ที่ 1 จากซ้าย)  พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย