บรรยายธรรมเรื่อง “ปริศนาธรรม : คุณค่าแห่งพุทธปรัชญา”

บรรยายธรรมเรื่อง “ปริศนาธรรม : คุณค่าแห่งพุทธปรัชญา”

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาล  หัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร บรรยายธรรมเรื่อง ปริศนาธรรม : คุณค่าแห่งพุทธปรัชญาในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาล  หัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี คุณสุธี เกตุศิริ (แถวหน้า : ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้  ณ  โรงพยาบาลหัวเฉียว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณอรอานันท์ อนันต์ธนพัชร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ
  • แผนกประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-223-1351 ต่อ 5626