ทีโอที ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทางถนนดินแดง

ทีโอที ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทางถนนดินแดง

 

วันที่ 23 ต.ค. 2562 ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน ) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ทีโอที ลงพื้นที่จัดระเบียบ สายสื่อสาร ภายใต้โครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ของสำนักงาน กสทช. โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ที่ได้เชิญชวนผู้ประกอบการสื่อสาร ร่วมลงพื้นที่เพื่อร่วมจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นครั้งที่ 2 เส้นทางถนนดินแดงตั้งแต่แยกวิภาวดี - แยกโบสถ์แม่พระฟาติมา รวม 2 ฝั่ง เป็นระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และทัศนียภาพที่สวยงาม

ทีโอที ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทางถนนดินแดง

ทีโอที ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทางถนนดินแดง

ทีโอที ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทางถนนดินแดง

ทีโอที ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทางถนนดินแดง

ทีโอที ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทางถนนดินแดง