ประชุม World Congress ประจำปี 2562 ณ ประเทศไทย

ประชุม World Congress ประจำปี 2562 ณ ประเทศไทย

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจชาวจีนทั่วโลกจัดการประชุม World Congress ประจำปี 2562 ณ ประเทศไทย  

 

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจชาวจีนทั่วโลก(GFCBW) จัดงานประชุมWorld Congreve โดยมีผู้นำสตรีนักธุรกิจชาวจีน กว่า 700 คนจากทั่วโลก มารวมตัวกันที่กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจ การค้า และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ในหัวข้อ “Intelligent, Innovative and New 5G Era” พร้อมมอบรางวัล Hand-in-Hand แก่คู่รักที่ประสบความสำเร็จในการบริหารครอบครัวและธุรกิจ

 

นางอลิซ หลิว ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจโลก กล่าวว่า “สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจชาวจีนทั่วโลก (Global Federation Chinese Business Women GFCBW) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไต้หวัน เป็นหนึ่งในองค์กรสตรีธุรกิจชาวจีนที่ใหญ่ที่สุด มี 70 สาขาทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย ถือเป็นเครือข่ายสำคัญสำหรับสตรีนักธุรกิจชาวจีนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้า และข้อมูลระหว่างประเทศ และเพื่อเรียนรู้และเติบโตซึ่งกันและกัน

โดยสมาพันธ์ GFCBW เป็นตัวกลางช่วยให้สมาชิกสามารถพบผู้นำระดับโลก เพื่อขยายเครือข่าย แลกเปลี่ยนและแบ่งปันแนวทางสู่ความสำเร็จ นับว่าสมาพันธ์ GFCBW เป็นเครือข่ายที่ดีที่สุดสำหรับสตรีชาวจีนในต่างประเทศในการรวมตัวกัน ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงจากรัฐบาลและชุมชนในทุกประเทศ ในแต่ละปี GFCBW จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์สร้างมิตรภาพข้ามพรมแดนให้กับสมาชิกทั่วโลก ขยายวิสัยทัศน์ระหว่างประเทศของนักธุรกิจหญิงชาวจีน ส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจที่ยกระดับภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ GFCBW ซึ่งนำไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รักษาสถานะในการเป็นชุมชนกระแสหลักในสังคม

 

การประชุมระดับโลกในปีนี้ ได้รวบรวมผู้นำสตรีผู้ประกอบการในด้านต่างๆ มากมายจากแต่ละสาขาทั่วโลก อาธิ เช่น นางจุย-ชิน คอ ทู ประธานผู้ก่อตั้ง, นางแนนซี่ ซี ประธานกิตติมศักดิ์, นางซู- หวง ประธานกิตติมศักดิ์, นางเทเรซ่า เฉิน ประธานกิตติมศักดิ์, นางซู หยิง ลี ประธานกิตติมศักดิ์, นางเชอร์รี่ เฉิน รองประธาน, นางเปา-เฟิง เฉิน รองประธาน, นางซู-ฮวา ลิน ลิว รองประธาน, นางคาเรน คัว-ลิมป์ รองประธานระดับ, นางโมนิก้า ฉวง รองประธาน, นางซิว มิน คัว และนายถง เจิ้น หยวน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจ การค้า และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เช่น AI อัจฉริยะเทคโนโลยีใหม่ อุตสาหกรรมใหม่และรูปแบบใหม่ของยุค 5G ในหัวข้อ “Intelligent, Innovative and New 5G Era” อีกด้วย

 

นางอลิซ หลิว ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจโลก ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “สมาพันธ์ GFCBW จะมีการออกนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์รายเดือน เพื่อให้พี่น้องสตรีนักธุรกิจชาวจีนทั่วโลกได้รับการอัพเดตในเรื่องของแนวโน้ม การแบ่งปันทรัพยากร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยจุดวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของนักธุรกิจชาวจีนทั่วโลก ให้เป็นสมาพันธ์ที่แข็งแกร่งเกิดความสามัคคีกัน เพื่อเพิ่มการเรียนรู้และแบ่งปัน โดยการรวบรวมภูมิปัญญาจากทุกคน เพื่อช่วยความเจริญรุ่งเรืองให้กับนักธุรกิจสตรีชาวจีน เป็นการสร้างเครือข่ายและการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า เพื่อรวมนักธุรกิจชาวจีนระดับโลกเข้าด้วยกัน

 

นอกจากนี้ ในการประชุมระดับโลกประจำปีนี้ ยังได้มีการมอบรางวัล “Hand-in-Hand” ครั้งที่ 7 เพื่อมอบรางวัลให้แก่คู่รักที่ประสบความสำเร็จในการบริหารครอบครัวและธุรกิจ โดยการยึดคุณค่าของหลักจริยธรรมแบบดั้งเดิม โดยมีผู้ที่ได้รับเลือกจากคู่รักทั้งหมด 29 คู่ จากแต่ละสาขา

 

ด้านนางสาวบรินดา จางขจรศักดิ์ ประธานสาขาในประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ตนและทีมงาน ได้มีการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักธุรกิจสตรีชาวจีนจากทั่วโลก ที่มาประชุมกันในครั้งนี้ โดยหวังว่าการประชุมในครั้งนี้ จะสร้างเครือข่ายธุรกิจความสัมพันธ์ ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการช้อปปิ้ง รวมทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาชาวโลกผ่านตัวแทนสมาชิกสมาพันธ์นักธุรกิจสตรีชาวจีนที่มาประชุมในครั้งนี้