ประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านเวบไซต์

ประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านเวบไซต์

เชื่อมโลกธุรกิจด้วยข้อมูล Data Analysis ที่รองรับความต้องการภาคธุรกิจยุคดิจิทัล เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ อย่างมีประสิทธิผลทางเวบไซต์

 

 บริษัท เนชั่น  มัลติมีเดีย  กรุ๊ป  จำกัด ( มหาชน )  ผู้ผลิตสื่อคุณภาพครบวงจร   ครอบคลุมทุกช่องทางของการบริโภคข่าวสาร โดยเป็นผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันอันดับ 1 ของไทย กรุงเทพธุรกิจหนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยมในงานประชุมหนังสือพิมพ์โลก 2005  “คม ชัด ลึก”   รวมถึงสถานีโทรทัศน์ Nation Channel,   และสื่อออนไลน์  ด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยบุคลากรผู้สรรค์สร้างผลงานคุณภาพ เนชั่นกรุ๊ปจึงได้ก้าวสู่การเป็นผู้นำในการผลิตสื่อครบวงจรจนได้รับความเชื่อถือมาตลอดระยะเวลา 48 ปี

ในการนี้ทางเวบไซต์กรุงเทพธุรกิจ www.bangkobiznews.com สื่ออันดับ 1 ด้านธุรกิจ ที่เชื่อมโลกธุรกิจด้วยข้อมูล Data Analysis ที่รองรับความต้องการภาคธุรกิจยุคดิจิทัล มีความน่าเชื่อของข้อมูลข่าวสาร และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน และผู้บริหาร เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของมูลข่าวสารขององค์กรต่างๆ ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ อย่างมีประสิทธิผลทางเวบไซต์