องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) ร่วมลงนามถวายพร

องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) ร่วมลงนามถวายพร

 

วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค.2562 นายกฤตชัย พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม หนึ่งในองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) ได้ไปร่วมถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และประธานองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) พร้อมคณะจากองค์กรเครือข่ายฯ เช่น พระธรรมกิตติเมธี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย นายกฤตชัย พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) ร่วมลงนามถวายพร

องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) ร่วมลงนามถวายพร

องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) ร่วมลงนามถวายพร

องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) ร่วมลงนามถวายพร

องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) ร่วมลงนามถวายพร

องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) ร่วมลงนามถวายพร