งานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ปีที่ 108

งานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ปีที่ 108

โดย ดร.ถง เจิ้น หยวน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

งานเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 108 แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดขึ้นวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีดร.ถง เจิ้น หยวน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทางด้านการเมือง การทหาร การตำรวจสื่อมวลชนไทยและนักธุรกิจชาวไต้หวันในประเทศไทยเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติในครั้งนี้

งานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ปีที่ 108

ดร.ถง เจิ้น หยวน ผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวว่า รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่อย่างเต็มที่ รวบรวมทรัพยากรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างคุณประโยชน์รูปแบบใหม่ที่ทำให้ไต้หวันและไทยจะชนะไปด้วยกัน นอกเหนือจากนั้น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนแผ่นดินใหญ่ก็ได้เป็นปัจจัยทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจชาวไต้หวันในจีนนั้นได้พิจารณาการย้ายฐานการผลิต และก่อให้เกิดกระแสย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการวางแผนการลงทุน แรงผลักดันจากทั้ง 3 ส่วนนี้ได้ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันและไทยให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 บริษัท จงชินเทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้บันทึกความเข้าใจด้านการสร้างเมืองอัจฉริยะ ซึ่งถือว่าเป็นการประกาศว่าความร่วมมือระหว่างไต้หวันและไทยได้มุ่งสู่ก้าวต่อไป และประกาศว่าการแลกเปลี่ยนทางการค้าไทยและไต้หวัน ได้เข้าสู่ยุค “พัฒนาความสัมพันธ์เป็นพันธมิตรไต้หวัน-ไทย 4.0”

งานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ปีที่ 108

ดร.ถง เจิ้นหยวนเน้นย้ำว่า พัฒนาความสัมพันธ์เป็นพันธมิตรระหว่างไทยและไต้หวันได้รับการยกระดับ 5 ด้านดังต่อไปนี้

1. ด้านการท่องเที่ยว

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยือนไต้หวันทะลุ 250,000คน เติบโตร้อยละ 29

2. ด้านการศึกษา

นักเรียนไต้หวันที่ได้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 18 ประเทศ จำนวน 10 ท่านนั้น มี 6 ท่านเลือกที่จะมาศึกษาต่อที่ไทย แสดงให้เห็นว่านักเรียนไต้หวันได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาไทยที่มีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3. ด้านการเกษตร

ไทยและไต้หวันได้ร่วมมือกันด้านพืชสวน การป้องกันศัตรูพืชและการเพาะพันธุ์ อีกทั้งสถาบันวิจัยการเกษตรไต้หวันยังได้ร่วมมือกับศูนย์พืชผักโลกทดลองปลูกพืชผักไต้หวันในไทย ซึ่งทั้งหมดนี้ได้สร้างประโยชน์แก่ไทยเป็นอย่างมากและช่วยให้ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ชาวไต้หวันเจาะตลาดประเทศไทยได้สำเร็จ

4. ด้านการลงทุน

ครึ่งต้นปีนี้จำนวนเงินลงทุนของบริษัทไต้หวันที่ได้ยื่นขอต่อไทยนั้นเพิ่มขึ้น 211 % ปีที่แล้วจำนวนมูลค่าไทยลงทุนไต้หวันเพิ่มขึ้น 942 % สูงเป็นประวัติการณ์ ครึ่งต้นปีนี้ยังคงเติบโต 88.8 % ตลาดการลงทุนดูจะสดใสอยู่ไม่น้อย

5. เมืองอัจฉริยะ

บริษัทไต้หวันและไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจจะร่วมก่อตั้ง “เมืองอัจฉริยะไทเปในอมตะนคร” ในอนาคตเมืองอัจฉริยะไทเปจะจัดแสดงระบบอัจฉริยะต่าง ๆ ของไต้หวันก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจอย่างนับไม่ถ้วน

ความร่วมมือดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าการร่วมมือระหว่างไต้หวัน-ไทย ได้สร้างประโยชน์ให้ทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมทำให้มิตรภาพภาคเอกชนมีความใกล้ชิดมากขึ้น

งานวันชาติในค่ำคืนนี้ มาในรูปแบบ “งานเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 108 แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 10 ตุลาคม – งานดนตรีไต้หวัน” สำนักงานฯ ได้เชิญชมรมชาวจีนโพ้นทะเลในไทยและคณะดนตรีมาบรรเลงบทเพลงและท่วงทำนองเพลงอันไพเราะจากผู้ชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันร้องเพลงปี 2019 หวังว่าทุกท่านจะได้รู้จักการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของไต้หวันในมิติใหม่ผ่านบทเพลง อีกทั้งยังสามารถรำลึกถึงบทเพลงวันวานที่แสนจะคุ้นเคยได้อีกครั้ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความครื้นเครงและอบอุ่น และได้รับการตอบรับจากแขกเป็นอย่างดี