การประชุมวิชาการในงาน ก้าวทันเครื่องสำอาง ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการในงาน ก้าวทันเครื่องสำอาง ครั้งที่ 3

“โอลด์ร๊อค แอคเน่ สเปรย์” ร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการ “ก้าวทันเครื่องสำอางครั้งที่ 3 : Cosmetics for special skin concerns”

ดร.ภญ.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.เอ.เดอร์มาเทค จำกัด   ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า “โอลด์ร๊อค แอคเน่ สเปรย์” ร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการ “ก้าวทันเครื่องสำอางครั้งที่ 3 : Cosmetics for special skin concerns” จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการสำหรับ update ตั้งแต่พื้นฐานถึงความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกในการเกิดปัญหาผิว ทั้งสิว ผิวแพ้ ฝ้า และปัญหาที่สำคัญเรื่องผิวอื่น ๆ  ตลอดจนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ สารออกฤทธิ์ใหม่ ๆ รวมถึงการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ตอบโจทย์แต่ละปัญหาผิว โดยได้รับความสนใจจากเภสัชกร ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ส่วนราชการ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ และรศ.ดร.เภสัชกรหญิง พิมลพรรณ พิทยานุกุล พร้อมด้วย รศ.ดร.ภญ. ดวงดาว ฉันทศาสตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายในงานให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธ ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ.