เสวนา“โรคอ้วน ถือเป็นโรคหรือไม่?”

เสวนา“โรคอ้วน ถือเป็นโรคหรือไม่?”

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย

มร.จอห์น ดอว์เบอร์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานเสวนาวิชาการด้านการดูแลรักษาสุขภาพในหัวข้อ “โรคอ้วน ถือเป็นโรคหรือไม่?” โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อุฟเฟอ โวล์ฟเฮชเชล เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธาน ทั้งนี้ได้มีการจัดเสวนาด้านการดูแลรักษาสุขภาพโดยนักโภชนาการที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับปั

หาโรคอ้วนในประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีนักกฎหมายร่วมแนะนำวิธีการสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทยาอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย งานจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย

โนโว นอร์ดิสค์ คือบริษัทผู้นำด้านการดูแลรักษาสุขภาพในระดับโลกที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเบาหวานมายาวนานกว่า 90 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

ณทิรดา แก้วมะณี (นุ่น) 080-241-4635

รินรดา มะปะเข (หน่อย) 080-323-6459