ททท.ชวนสัมผัสธรรมชาติใกล้กรุงเทพฯ

ททท.ชวนสัมผัสธรรมชาติใกล้กรุงเทพฯ

จังหวัดปทุมธานีเรียนรู้ ดูวิถีเกษตร ประเพณีเก่าแก่ของไทยเชื้อสายมอญที่มีมาอย่างยาวนาน ครบรสความสนุกแบบไปเช้า-เย็นกลับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานกรุงเทพมหานคร ชวนสัมผัสธรรมชาติใกล้กรุงเทพฯ ตลอดทั้งปี ที่จังหวัดปทุมธานี  เรียนรู้ ดูวิถีเกษตร ประเพณีเก่าแก่ของไทยเชื้อสายมอญที่มีมาอย่างยาวนาน ตามรอยแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่ามีเอกลักษณ์โดดเด่น พร้อมด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ครบรสความสนุกแบบไปเช้า-เย็นกลับ  เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดูแลรับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคกลาง กล่าวว่า จากการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีนโยบายการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลาง เพื่อกระตุ้นการเดินทางสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการท่องเที่ยวในภูมิภาค และลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่  ภายใต้คอนเซปต์ Premium Nostalgia…More Legacy ตามรอยมรดกแห่งสยาม  เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเดินทางท่องเที่ยวผ่านเรื่องราวหรือกิจกรรมที่ทรงคุณค่าในอดีต  แนวคิดในการขับเคลื่อนโดยการใช้จุดแข็งในพื้นที่ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นราชธานีของลุ่มน้ำเจ้าพระยามากว่า 600 ปี และวิถีชุมชนลุ่มน้ำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำปราณบุรี ลุ่มน้ำเพชรบุรี  โดยการสื่อสารผ่านแคมเปญสื่อสารการตลาด “Amazing ไทยเท่” โดยชวนคนไทยออกไปสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวจากคนพื้นถิ่น เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวที่นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังที่สวยงามของเมืองไทยแล้ว ยังจะได้รับประสบการณ์การเดินทางเที่ยวเมืองไทยแบบลึกซึ้งถึงถิ่นอีกด้วย

สำหรับกลยุทธ์หลักที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนแคมเปญ “Amazing ไทยเท่” นั้น  ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  นำเสนอเรื่องราวของคนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้อนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นการช่วยสร้างแรงบันดาลในการเดินทางท่องเที่ยวให้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามชัดเจนยิ่งขึ้น  ภายใต้การดำเนินงาน 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระแสหลักที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวทางรถยนต์ ที่ได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงและประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน  อาทิ อาหารตำรับชาววัง เส้นทางสายปลาทู เส้นทางขนมหวาน ฯลฯ 

และเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายโดยนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวที่เป็นมรดกตกทอดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ทั้งวัด/วัง งานศิลปะชั้นสูง และโครงการพระราชดำริ เป็นต้น    รวมถึงเพื่อแก้ปัญหาการกระจุกตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวในเมืองหลัก และให้เกิดรายได้หมุนเวียนไปยังทั่วทั้งภูมิภาค โดยสร้างกระแสการท่องเที่ยวเมืองรองใน 7 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี   และกลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน  พร้อมทั้งการสร้างโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส อาทิ คนพิการ เด็ก และคนชรา ตามแนวคิด Tourism For All โดยมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน  อันจะทำให้สังคมไทยเข้มแข็งและยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล โดยตั้งเป้าหมายจากการท่องเที่ยวของคนไทยทั้งประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2561 ซึ่งภูมิภาคภาคกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศจะสามารถสร้างรายได้ถึงร้อยละ 47 ของประเทศและเพื่อเป็นการต่อยอดแนวคิดสื่อสาร “amazing ไทยเท่” “เมืองไทย สวยทุกที่ เท่ทุกเวลา” และสร้างกระแสและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง  

สำหรับการจัดกิจกรม เดินทางท่องเที่ยวเส้นทางตามรอยหมอช้าง @ปทุมธานี  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ตามแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของจังหวัด รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  สอดคล้องแนวทางและแผนการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของปทุมธานีในปี 2562  มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้เพิ่มมากขึ้น  เพื่อสร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มสูงวัยที่มีกำลังซื้อและนิยมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อไหว้พระ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล อาทิ วัดสิงห์ วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา อายุกว่า 300 ปี และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

วัดโบสถ์ อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงพ่อเหลือ ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองปทุมธานี หลวงพ่อโต หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่  และ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มครอบครัวที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุดของ พ่อ แม่ ลูก ที่  Pumpkin Art Town ที่ลูกจะได้เรียนรู้กับกิจกรรมศิลปะ อาทิ การเพ๊นท์กระถางปลูกต้นกระบองเพชร การเพ๊นท์เสื้อ การมัดย้อม การปั้นซูชิ และอื่นๆ  แวะเยี่ยมชมกระท่อมลุงจรณ์ แหล่งเพาะพันธุ์กระบองเพชร และมีกระบองเพชรจำหน่ายมากกว่า 2000 กว่าสายพันธุ์ และอิ่มอร่อยที่ร้านอาหารบ้านตานิด ด้วยเมนูอาหารรสเด็ด ท่ามกลางเสียงเพลงขับกล่อม ยุค 60 กับบรรยากาศสุดชิลล์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

นอกจากนี้ จังหวัดปทุมธานี ยังมีวัดที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่ วัดเจดีย์หอย วัดปัญญานันทาราม วัดศาลาแดงเหนือ และมีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา / หออัครศิลปิน แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวิถีชีวิตให้ได้มาสัมผัสกับธรรมชาติ อาทิ ทุ่งนามอญบ้านบ่อทอง บ้านครูธานี ปิ่นฟ้าฟาร์ม  มีตลาดที่เป็นตลาดวัฒนธรรม อาทิ ตลาดอิงน้ำสามโคก และตลาดที่น่าซื้อมีจำหน่ายอาหารมากมาย ตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้า ตลาด 100 ปีระแหง หรือสนุกสนานกับสวนสนุกดรีมเวิลด์ เป็นต้น 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพหมานคร จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางมาท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี ไม่ว่าจะเดินทางมาแบบหมู่คณะ หรือแบบครอบครัว ปทุมธานี จังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร การเดินทางสะดวกสบาย ปทุมธานีมีดีกว่าที่คิด