การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ Geoinfotech 2018

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้จัดให้มี การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (Geoinfotech 2018) และ 2nd Sirindhorn Conference on Geoinfomatics 2018 โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมและนิทรรศการ พร้อมมอบนโยบาย “ภูมิสังคมหนึ่งในรากฐานการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” ภายในงานพบกับการบรรยายพิเศษเรื่องวิถีการทำมาหากินอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ โดยนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด, การเสวนาเรื่องภูมิสังคมกับการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

โดยนักวิชาการจากภาครัฐและเอกชน อาทิ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์, นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ และ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรฒน์, การเสวนาเรื่องข้อมูลเปลี่ยนโลก โดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียง อาทิ ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย, นายภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์, ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแข่งขันโปร แกรมประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศ (G-CON) ในรอบชิงชนะเลิศ และการเสวนาที่เกี่ยวข้องอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจ โดยงานจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 081-6285141 และ 02-1414444

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ทีมประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 081-6285141 และ 081-4987932