กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุน

กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุน

กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนการจัดทำระบบการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและการค้ามนุษย์ ผ่าน SMS และเลขหมายโทรศัพท์เบอร์เดียวทั่วโลก

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ที่ 4 จากซ้าย) และ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย (ที่ 4 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงเเก้ว รัฐมนตรีว่าการฯ (ที่ 3 จากซ้าย) และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดย พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. (ที่ 3 จากขวา) ด้วยการสนับสนุนของ กลุ่มทรู โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ (ซ้ายสุด)ในการจัดทำระบบการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและการค้ามนุษย์ผ่าน SMS และเลขหมายโทรศัพท์เบอร์เดียวทั่วโลก คือ +66 99 130 1300 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

ทั้งนี้ การจัดทำระบบการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและการค้ามนุษย์ผ่าน SMS และเลขหมายโทรศัพท์เบอร์เดียวทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาสังคมและปัญหาการค้ามนุษย์ ได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับรูปแบบ SMS ผู้แจ้งเหตุจากต่างประเทศสามารถส่งข้อความผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 00 หรือกด +66 99 130 1300 ซึ่งเป็นเลขหมายเดียวใช้ได้ฟรีทั่วโลก และจดจำได้ง่าย โดยข้อมูล SMS จะส่งมาที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ของกระทรวง พม. และระบบจะมีการบันทึกข้อมูล จากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ของกระทรวง พม. จะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งข้อความมา เพื่อให้ความช่วยเหลือ ซึ่งการส่ง SMS ถือเป็นช่องทางการแจ้งเหตุที่ดีที่สุด เนื่องจากมีความรวดเร็ว สามารถระบุข้อความที่ต้องการได้ชัดเจน และค่าส่ง SMS มีราคาถูกไม่ว่าผู้แจ้งเหตุจะพำนักในประเทศใด ส่วนอีกรูปแบบ คือ โทรศัพท์เข้ามายังระบบคอลล์เซนเตอร์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันทั่วโลก คือ 00 หรือกด +66 99 130 1300 โดยเมื่อผู้แจ้งเหตุโทรเข้ามาจะมีเสียงตอบรับอัตโนมัติ และระบบจะมีการบันทึกเลขหมายต้นทางที่โทรแจ้งเหตุ และจากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯของกระทรวง พม. จะติดต่อกลับไปยังผู้แจ้งเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกรณีนี้ผู้แจ้งเหตุต้นทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทร