ซีพีแรม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ซีพีแรม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ซีพีแรมทั้ง ๙ แห่งทั่วประเทศ หลอมใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในโอกาสครบ ๑ ปี ในหลวงรัชกาลที่ ๙

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ทั้ง ๙ แห่งทั่วประเทศ หลอมใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสครบ ๑ ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรคแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รวมถึง ร่วมยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานขับเสภาแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ทั้ง ๙ แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และน้อมนำพระราชดำรัสมาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป