จ่ายเคลมประกันภัยข้าวนาปี ครั้งที่ 1 รวม 224 ล้านบาท

จ่ายเคลมประกันภัยข้าวนาปี ครั้งที่ 1 รวม 224 ล้านบาท

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินค่าสินไหม ครั้งที่ 1 โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 มูลค่ารวม 224 ล้านบาท ให้เกษตรกรภาคอีสาน 21 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วย ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยไทย เป็นผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินค่าสินไหมทดแทน

ครั้งที่ 1 ในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวม 21 จังหวัด ยอดค่าสินไหมทดแทนรวม 224

ล้านบาท โดยมีนายนุกูล ปาระชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เมื่อเร็ว ๆ นี้