ศศินทร์ ครบรอบ 35 ปี  มอบเงินมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย

ศศินทร์ ครบรอบ 35 ปี  มอบเงินมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย

รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข และ ผศ.ดร.ภัทเรก ศรโชติ มอบเงินให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยมี รศ.พญ.คุณหญิงส่าหรี จิตตินันทน์

ครบรอบ 35 ปี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข รองผู้อำนวยการ และ ผศ.ดร.ภัทเรก ศรโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงบประมาณบัญชีและการเงิน ศศินทร์ เป็นตัวแทน

สถาบันฯ มอบเงินให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ.คุณหญิงส่าหรี จิตตินันทน์ กรรมการอำนวยการ มูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบดังกล่าว

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่

วรารัตน์ วงศ์ประทีป,  Assistant Head of Marketing and Communications

[email protected]  หรือ 02-218- 3853-4

 

แพรวทิพย์ ด่านวราวิจิตร,  Marketing and Communications Coordinator

[email protected]  หรือ 02-218- 3853-4,  081-808-5910

 

www.sasin.edu

www.facebook.com/sasinbusinessschool

www.twitter.com/SasinThailand