แนะนำสถาบัน ESSEC (ฝรั่งเศส สิงคโปร์)

แนะนำสถาบัน ESSEC (ฝรั่งเศส สิงคโปร์)

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560เวลา : 14.30 น. -17.00 น.สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ (BTS : SIAM) ลงทะเบียน ฟรี

Coffee Chat and Consultation for Master and BachelorPrograms of ESSEC Business School.

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560

เวลา : 14.30 น. -17.00 น.

สถานที่ : โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ (BTS : SIAM)

ลงทะเบียน ฟรี http://bit.ly/EnvisionMBA-infoESSEC

 

สำหรับกิจกรรม Information Session นี้จะเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยตัวแทนของ สถาบันบริหารธุรกิจ ESSEC (ESSEC Business School) เกี่ยวกับหลักสูตร ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Science ; MSc) และปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ (Business Administration; BBA) นอกจากนี้แล้วก็ยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อแบบตัวต่อตัว สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ รวมไปถึงทุนการศึกษา