ซีพีเอฟโชว์นวัตกรรมอาหารในมหกรรมอาหารโลกAnuga 2017

ซีพีเอฟโชว์นวัตกรรมอาหารในมหกรรมอาหารโลกAnuga 2017

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม2560 ที่เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมัน โอกาสดีที่คณะผู้บริหารได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคู่ค้านายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมด้วยคุณสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมงานมหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่สำคัญที่สุดของโลก Anuga 2017จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม2560 ที่เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่คณะผู้บริหารได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคู่ค้า พร้อมหาลู่ทางการค้าเพื่อขยายธุรกิจในทวีปยุโรป