ครบรอบ 35 ปี ศศินทร์

ครบรอบ 35 ปี ศศินทร์

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง“Global and Regional Economy in the Digital Age” โดย Professor Ravi Aron จาก Johns Hopkins University  

 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานครบรอบ35 ปี ในการก่อตั้ง พร้อมพิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์กิตติคุณ เติมศักดิ์ และนางสายจิตร กฤษณามระ ร่วมด้วย  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง“Global and Regional Economy in the Digital Age” โดย Professor Ravi Aron จาก Johns Hopkins University  โดยมีคณาจารย์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และบุคลากรศศินทร์ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องศศินทร์ ฮอลล์ 

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่

วรารัตน์ วงศ์ประทีป,  Assistant Head of Marketing and Communications

[email protected]  หรือ 02-218- 3853-4

 

แพรวทิพย์ ด่านวราวิจิตร,  Marketing and Communications Coordinator

[email protected]  หรือ 02-218- 3853-4,  081-808-5910

 

www.sasin.edu  

www.facebook.com/sasinbusinessschool

www.twitter.com/SasinThailand