หลักสูตร ผู้นำ สื่อสารอย่างไรให้ทีมพร้อมใจทำงานสู่ความสำเร็จ

หลักสูตร ผู้นำ สื่อสารอย่างไรให้ทีมพร้อมใจทำงานสู่ความสำเร็จ

PSSM สูตรสำเร็จในการสื่อสารของผู้นำยุคใหม่ / เทคนิคการสื่อสารเพื่อการมอบหมายงาน การแจ้งข่าวดี / ข่าวร้าย

หลักสูตร ผู้นำ สื่อสารอย่างไรให้ทีมพร้อมใจทำงานสู่ความสำเร็จ

28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม
อัตราท่านละ 7,000 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/11.28-LeaderCommunication/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)