หลักสูตร ศิลปะการพูดในที่สาธาณะอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร ศิลปะการพูดในที่สาธาณะอย่างมืออาชีพ

ทำความรู้จักกับกลุ่มผู้ฟังเพื่อปรับแนวการพูดให้สะกดใจผู้ฟัง / การฝึกการพูดบนเวที รวมถึงการพูดเปิด-ปิดแบบประทับใจ

หลักสูตร ศิลปะการพูดในที่สาธาณะอย่างมืออาชีพ

22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้
อัตราท่านละ 8,000 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/11.22-PubliceSpeaking/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)