โครงการ “อมารีและจุฬาฯ รักษ์โลก”

โครงการ “อมารีและจุฬาฯ รักษ์โลก”

อมารี ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างการรับรู้เรื่องการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “อมารีและจุฬาฯ

 

ตัวแทนผู้บริหารจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครืออมารี นำโดยนางฉัตรระพี  ขันธริโย (ลำดับที่สองจากซ้าย) ผู้จัดการใหญ่โรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ และนางแอนนา โรม (ลำดับที่สามจากขวา) ผู้จัดการโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมจากพนักงานของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือและครอบครัว ให้กับรองศาสตราจารย์    ดร. สุธา ขาวเธียร (ลำดับแรกจากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการ “อมารีและจุฬาฯ รักษ์โลก” ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมได้ทั้งหมดจะถูกนำไปจัดการอย่างถูกวิธีโดยทีอีเอส-เอเอ็มเอ็ม (ประเทศไทย) บริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริการการคัดแยกและจัดจำหน่ายขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการแปรสภาพการคืนสภาพ การทำการตลาดแบบรีมาร์เกตติ้ง รวมถึงการรีไซเคิล

 

โครงการ “อมารีและจุฬาฯ รักษ์โลก”เป็นความร่วมมือระหว่างโรงแรมและรีสอร์ทเครืออมารีในกรุงเทพมหานคร พัทยา และหัวหิน กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้และสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการกำจัดและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี อาทิ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล โน้ตบุ้ค โทรศัพท์มือถือ พริ้นเตอร์ แบตเตอรี่และที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือที่เก่าหรือไม่สามารถใช้งานได้แล้ว

 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครืออมารีจัดทำโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับผลตอบรับที่ดีจากพนักงานโรงแรมในเครือและครอบครัวเกี่ยวกับประโยชน์จากการเรียนรู้การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี

 

จากภาพ ซ้ายไปขวา

  1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. นางฉัตรระพี ขันธริโย ผู้จัดการใหญ่โรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ
  3. นางแอนนา โรม ผู้จัดการโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
  4. นายลุค โชลเทอ ฟาน มาสท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีอีเอส-เอเอ็มเอ็ม (ประเทศไทย)
  5. นางสาวลิสา โทมัส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

###

 

 

เกี่ยวกับ ออนิกซ์ฯ

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป หนึ่งในบริษัทบริหารจัดการแบรนด์โรงแรมชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก บริหารหลายแบรนด์ที่แตกต่างและโดดเด่นทางด้านบริการ นั่นคือ อมารี โอโซ่ และชามา พร้อมตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ด้วยรากฐานการบริหารการโรงแรมที่มั่นคงในประเทศไทย ออนิกซ์ฯ นำเสนอระบบการบริหารจัดการในรูปแบบที่ทันสมัย ครอบคลุมแถบมหาสมุทรอินเดีย อ่าวอาหรับและเอเชียแปซิฟิก สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่  www.onyx-hospitality.com.

 

เกี่ยวกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (HSM) เป็นส่วนหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา มีภารกิจสำคัญในการผลิตองค์ความรู้งานวิจัย  บุคลากร และทักษะวิชาการทางด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการรักษา รวมถึงการฟื้นฟู้และบริการสาธารณะ โดยการสร้างความร่วมมือกับองค์กรเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (HSM) สามารถติดต่อได้ที่ www.hsm.chula.co.th

 

สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรือรูปภาพความละเอียดสูง กรุณาติดต่อ 02 255 3767 ต่อ 4259

สุทธิรัตน์ กิตยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร ประเทศไทย

อีเมล: [email protected]

ทวิตเตอร์: @OHG_PR

อินสตาแกรม: @onyx.pr