“กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 11

 “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 11

ร.ร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โชว์ไอเดียพลิกฟื้นชุมชนด้วยวิถีพอเพียง คว้ารางวัลชนะเลิศ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 11

 

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับเยาวชนที่ชนะการประกวดโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 11 ซึ่งธนาคารกรุงไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถใช้นวัตกรรมตอบโจทย์ปัญหาของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนส่งโครงงานที่ช่วยพลิกฟื้นชุมชนด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประกวด ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษารวม 2.4 ล้านบาท ซึ่งทีมที่ชนะใจกรรมการได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ ได้แก่ ทีมปอดบำบัด จากโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้


ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th

อุษณีย์ ถาวรกาญจน์  โทร. 081 984 5500 Email: [email protected]