หลักสูตร การประเมินผลงาน บนฐาน KPI & Competency

หลักสูตร การประเมินผลงาน บนฐาน KPI & Competency

การกำหนด KPI (Key Performance Indicator) สำคัญด้านต่างๆขององค์กร / การกำหนด KPI หน่วยงานให้ตอบโจทย์องค์กรและสะท้อนผลงานอย่างแท้จริง

หลักสูตร การประเมินผลงาน บนฐาน KPI & Competency (Performance Appraisal)

19 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม
อัตราท่านละ 6,000 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/10.19-KPI/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)