BOL ได้รับรางวัล'องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขาบริการ'

BOL ได้รับรางวัล'องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขาบริการ'

BOL ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขาบริการ” Innovative Organization : Service

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ซ้าย) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขาบริการ” ให้แก่ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)(BOL) ผู้ให้บริการข้อมูล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือตัดสินใจทางธุรกิจ โดยมี คุณชไมพร อภิกุลวณิช (ขวา) ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แทนบริษัทรับมอบ ในฐานะที่บริษัทได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น MatchLinkเพื่อรองรับลูกค้าที่มีความหลากหลาย เพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลธุรกิจในด้านระบบช่วยตัดสินใจทางธุรกิจบนวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและเชื่อมโยงธุรกิจได้ง่ายขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุมแอมเบอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา


BOL เป็นบริษัทให้บริการข้อมูล ข่าวสาร การวิเคราะห์และการตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจ ปัจจุบันมีฐานลูกค้าในกลุ่มสถาบันการเงิน หน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ