IndiGrid อนุมัติแผนซื้อธุรกิจสายส่งไฟฟ้า 3 แห่งในอินเดีย

IndiGrid อนุมัติแผนซื้อธุรกิจสายส่งไฟฟ้า 3 แห่งในอินเดีย

IndiGrid ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรายแรกของอินเดียในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า

ประเด็นสำคัญ:

- สินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ IndiGrid จะเพิ่มขึ้น 40% ภายหลังการซื้อสินทรัพย์ใหม่

- เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยจะเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบรายปี จากเดิม 11.00 รูปี เป็น 11.44 รูปี

- คาดว่าผลตอบแทนในอนาคตจะเพิ่มขึ้นจาก 11.6%* เป็น 12.1%*

*ประเมินจากราคาปิดที่ 94.93 รูปี/หน่วย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560

IndiGrid ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรายแรกของอินเดียในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ได้อนุมัติแผนซื้อธุรกิจสายส่งไฟฟ้า 3 แห่งจากบริษัท Sterlite Power Grid Ventures Ltd ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน ในวงเงิน 1.49 หมื่นล้านรูปี โดยการซื้อสินทรัพย์เหล่านี้ส่งผลให้สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 40% จาก 3.8 หมื่นล้านรูปี เป็น 5.3 หมื่นล้านรูปี

(โลโก้: http://mma.prnewswire.com/media/569718/IndiGrid_Logo.jpg )

ธุรกิจสายส่งไฟฟ้า 3 แห่งนี้ ประกอบด้วยสายส่งไฟฟ้า 5 แนวสาย ระยะทางรวมกันทั้งสิ้น 1,425 วงจรกิโลเมตร ส่งผลให้ IndiGrid มีสายส่งไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 13 สาย และสถานีย่อย 2 แห่ง ใน 8 รัฐ

ธุรกิจสายส่งไฟฟ้าระหว่างรัฐเหล่านี้ชนะการประมูลเพื่อสร้าง เป็นเจ้าของ ดำเนินงาน และบำรุงรักษา (Build, Own, Operate and Maintain) แบบต่อเนื่อง (Perpetual Basis) โดยมีอายุสัญญาคงเหลือถึงราว 34 ปี และดำเนินงานภายใต้กลไก Point of Connection ในอินเดีย จึงลดความเสี่ยงด้านรายได้ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

Mr. Pratik Agarwal ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ IndiGrid กล่าวถึงการซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี้ว่า "การซื้อสินทรัพย์ 3 แห่งนี้เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการขยายแพลตฟอร์ม IndiGrid ผ่านทางการซื้อสายส่งไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งมีกระแสเงินสดระยะยาว และมีความเสี่ยงต่ำจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน เราจะเดินหน้าคว้าทุกโอกาสการเติบโตผ่านการทำธุรกรรมในรูปแบบดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการซื้อสินทรัพย์ของบุคคลภายนอก"

การซื้อสินทรัพย์ตามแผนครั้งนี้จะใช้เงินกู้ทั้งหมดจากเพดานการกู้เงินที่มีอยู่ สินทรัพย์เหล่านี้มีลักษณะเหมือนกับสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันของ IndiGrid ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ AAA และการซื้อสินทรัพย์ใหม่ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ของ IndiGrid จาก 26% เป็นเกือบ 49%

การซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของทางการและการอนุมัติของผู้ถือหน่วยลงทุน และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ของปีปฏิทิน 2561

รายละเอียดการซื้อสินทรัพย์:

a. RAPP Transmission Company Limited: สายส่งไฟฟ้าข้ามรัฐแบบวงจรคู่ขนาด 400 กิโลโวลต์ ความยาว 403 วงจรกิโลเมตร จำนวน 1 แนวสาย อยู่ระหว่างรัฐราชสถานและรัฐมัธยประเทศ เริ่มเปิดใช้งานในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

b. Purulia & Kharagpur Transmission Company Limited: สายส่งไฟฟ้าข้ามรัฐขนาด 400 กิโลโวลต์ ความยาว 545 วงจรกิโลเมตร จำนวน 2 แนวสาย อยู่ในรัฐเบงกอลตะวันตกและรัฐฌารขัณฑ์ สายส่งแรกเปิดใช้งานในเดือนมิถุนายน 2559 และอีกสายเปิดใช้งานในเดือนมกราคม 2560

c. Maheshwaram Transmission Limited: สายส่งไฟฟ้าข้ามรัฐขนาด 400 กิโลโวลต์ ความยาว 477 วงจรกิโลเมตร จำนวน 2 แนวสาย อยู่ในรัฐเตลังคานา สายแรกเปิดใช้งานในเดือนกันยายน 2560 และอีกแนวสายคาดว่าจะเปิดใช้งานในเดือนตุลาคม 2560