เสวนา “นวัตกรรมผสมผสาน ต้านมะเร็งให้อยู่หมัด”

เสวนา “นวัตกรรมผสมผสาน ต้านมะเร็งให้อยู่หมัด”

ผลงานเรียงความจากผู้ป่วยมะเร็งและญาติได้รับรางวัล 7 ผลงาน จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศทั้งหมด 258 ผลงาน

ศ.หวัง เจิ้น กั๋ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งเจิ้นกั๋ว ปักกิ่ง และ รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ จากหน่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมเสวนา “นวัตกรรมผสมผสาน ต้านมะเร็งให้อยู่หมัด” ซึ่งจัดโดย ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรค

มะเร็ง พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความหัวข้อ “เปลี่ยน” โดยมีผลงานเรียงความจากผู้ป่วยมะเร็งและญาติได้รับรางวัล 7 ผลงาน จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศทั้งหมด 258 ผลงาน ซี่งชมรมฯ จะได้นำผล

งานที่ได้รับรางวัลเผยแพร่ใน www.siamca.com ต่อไป