พระก่อพระเกื้อหล้าสู่สวรรค์

พระก่อพระเกื้อหล้าสู่สวรรค์

ขอเชิญประชาชนชาวไทย ร่วมน้อมรำฤก 1 ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมงาน น้อมรำฤก 1 ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช  "พระก่อพระเกื้อหล้าสู่สวรรค์ "

ในวันอังคาร ที่ 17  ตุลาคม 2560  เวลา   11.30-15.50 น. 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย