คณะบัญชีฯ จุฬาฯ เชิดชูเกียรติคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ปี 60

คณะบัญชีฯ จุฬาฯ เชิดชูเกียรติคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ปี 60

งาน “เรียง 100 ความภูมิใจ Chulalongkorn Business School” งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ

 

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในงาน “เรียง 100 ความภูมิใจ Chulalongkorn Business School” งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 โดยมีเหล่าคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงาน ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

บริษัท แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร 02-619-0429-30  สุจินดา, แสงนภา, ภัควลัญชญ์