สัมมนาตลอดการจัดงานเสริมอาวุธผู้ประกอบการในยุค 4.0

สัมมนาตลอดการจัดงานเสริมอาวุธผู้ประกอบการในยุค 4.0

ระหว่างวันที่7 - 8 มิถุนายน2560 เวลา9.00 – 17.00 น. ณชั้น23 ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์

รายงานข่าวจากบริษัทฟูจิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัดประกาศจัดงาน “DocuWorld 2017”ภายใต้แนวคิด“Greater Innovation, Greater Tomorrow” ที่สุดแห่งนวัตกรรมเพื่อความเป็นผู้นำในทุกธุรกิจระหว่างวันที่7 - 8 มิถุนายน2560 เวลา9.00 – 17.00 น. ณชั้น23 ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมจัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวงการ ที่เป็นประโยชน์กับการวางกลยุทธ์ให้กับธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 อาทิหัวข้อ Mega-Trends Thailand: ตัวแปรเปลี่ยนโลกธุรกิจโดยคุณกรณ์จาติกวณิชประธานสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย, หัวข้อปรับแนวคิดท้าทายธุรกิจยุคใหม่กับกระแสไทยแลนด์ 4.0โดยคุณรวิศหาญอุตสาหะกรรมการผู้จัดการบริษัทศรีจันทร์สหโอสถจำกัดและหัวข้อ“การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรควรรู้ก่อนก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์4.0” โดยดร.ชัยชนะมิตรพันธ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานในทุกภาคส่วนขององค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังสัมมนา ได้ที่www.fujixerox.co.thโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีกำหนดการหัวข้อสัมมนาดังต่อไปนี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

คุณจิราภรณ์พิศมัย (เจี๊ยบ)ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์บริษัทคอร์แอนด์พีคจำกัด

โทร. 02-439-4600ต่อ8302 / 094-560-1718อีเมล[email protected]