มทส.ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ (อสส.)ลงนาม MOU

มทส.ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ (อสส.)ลงนาม MOU

31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมพจนสารหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ (อสส.)ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี หวังต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ