การประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพลังงานทดแทน

การประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพลังงานทดแทน

การประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

 

ท่านพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กระทรวงพลังงาน(ตรงกลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในงานประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สำหรับธุรกิจโรงแรม ระหว่างโรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น และโรงแรมในเครือ พีชกรุ๊ป พร้อมทั้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สำหรับโรงพยาบาล ระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี และ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนจัดโดย สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

โดยมี คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 2 จากซ้ายมือ) และ คุณลีลี่ ธเนศวิเศษกุล กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาองค์กร โรงแรมเครือ พีชกรุ๊ป (ซ้ายมือสุด) และ นายแพทย์สมชาย ภูนวกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี (ท่านที่ 2 จากขวามือ) และ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี (ขวามือสุด) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ณห้องริชมอนด์ บอลรูม 2  โรงแรมริชมอนด์รัตนาธิเบศร์

 

Kantida Sukprayoon (Ploy)

PR and Events

Richmond  stylish Convention Hotel

02-831-8850

E-mail resort.com/pric[email protected]m