กิจกรรมมอบเงินสนับสนุนปรับปรุงสนามกีฬา

กิจกรรมมอบเงินสนับสนุนปรับปรุงสนามกีฬา

นายชัยภัฏ เตมียบุตร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนในการปรับปรุงสนามกีฬา จำนวน 96,000 บาท

เมื่อเร็วๆนี้ นายชัยภัฏ เตมียบุตร(คนที่3จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ พร้อมนางอัจฉรา เจริญพร  (คนที่2จากซ้าย)  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนในการปรับปรุงสนามกีฬา จำนวน 96,000 บาท ให้กับแขวงทางหลวงกรุงเทพฯ โดยมีนายพรพรต สุริยนต์(คนที่2จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่13ตำแหน่งที่1 เป็นผู้รับมอบ  ณ สำนักงาน บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง