อีอาร์เอบีทูบีไทยเรียลตี้ฯ รับมอบสัญญาแฟรนไชส์

อีอาร์เอบีทูบีไทยเรียลตี้ฯ รับมอบสัญญาแฟรนไชส์

เพื่อเป็นตัวแทนของอีอาร์เอและสามารถการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในฐานะแฟรนไชส์ที่จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวนพรัตน์ รุ่งเรืองผล (ซ้าย)กรรมการผู้จัดการบริษัท อีอาร์เอ บีทูบี ไทย เรียลตี้จำกัดรับมอบสัญญาจากคุณรณิดา พูลเอี่ยม กรรมการผู้จัดการบริษัท อีอาร์เอแฟรนไชส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนของอีอาร์เอและสามารถการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในฐานะแฟรนไชส์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ อีอาร์เอ บีทูบี ไทย เรียลตี้ได้รับสิทธิ์เพียงบริษัทเดียวในจังหวัดดังกล่าวให้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบแฟรนไชส์ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างและพัฒนานายหน้าอสังหาฯ รุ่นใหม่โดยใช้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและความหลากหลายของบริษัทต้นแบบระดับโลกจากอีอาร์เอที่สามารถนำเอานวัตกรรมสมัยใหม่และระบบการตลาดที่ทันสมัยเชื่อมโยงกับเครือข่ายนายหน้าอสังหาฯ ทั่วโลก สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการตลาดและขายอสังหาริมทรัพย์ที่เรียนแล้วสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้ทันที และมีโอกาสในการประสบความสำเร็จสูง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์098-5020-268

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท พีอาร์บูม จำกัด โทรศัพท์081-438-7353 คุณมนัสวิน