รางวัล “World Women Leadership Award”

รางวัล “World Women Leadership Award”

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารหญิง จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับรางวัลผู้นำสตรี “World Women Leadership Award”


นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับรางวัลผู้นำสตรี “World Women Leadership Award” สาขา “Women Super Achiever Award” ในการประชุมใหญ่ผู้นำสตรีสากล หรือWorld Women Leadership Congress (WWLC) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2017 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ในฐานะผู้บริหารหญิงจากภาคเอกชนที่มีความเป็นผู้นำ สามารถนำพาความสำเร็จสู่องค์กรและสังคมโดยนางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ได้รับการยกย่องเป็น 1 ในสตรีผู้นำ 105 คนจาก 34 ประเทศทั่วโลก

ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานทั้งในระดับองค์กรและระดับชาติ จากการดำเนินหลากหลายโครงการเพื่อสร้างความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ อาทิ การรวมพลังหน่วยงานต่างๆ ภายในเครือฯ เพื่อให้การสนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยในการลงแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิค 2016 โครงการซีพี สานฝันปันโอกาส ปั้นเยาวชนเข้าสโมสรฟุตบอลอาชีพ รวมถึงโครงการ Let Them See Love ที่ร่วมมือกับสภากาชาดไทย รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้ ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตา ตลอดจนร่วมผลักดันองค์กรสู่ความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ของกลุ่มทรู

ทั้งนี้ รางวัล World Women Leadership Award คัดเลือกและตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติสตรีจากทุกภาคส่วนทั่วโลกที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อันนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนประสบความสำเร็จในฐานะผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ทั้งองค์กร ประเทศ และภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่สตรีทั่วโลก ในการพัฒนาศักยภาพตนเองให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอีกด้วย