TIJ จัดเสวนากฎหมายและการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

TIJ จัดเสวนากฎหมายและการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์และนายรณพงศ์ คำนวณทิพย์พร้อมนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์และภาคราชการที่เกี่ยวข้อง และสมาคมแท็กซี่ต่างๆ เข้าร่วมการเสวนา

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับผู้ร่วมหลักสูตรผู้บริหารหลักนิติธรรมของ TIJ จัดเสวนาหัวข้อ “กฎหมายและการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด” เกี่ยวกับการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ โดยมี ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ (แถวที่ 3 จากซ้าย) นายรณพงศ์ คำนวณทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) (แถวนั่งที่ 2 จากซ้าย) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ นักวิชาการอิสระ (แถวนั่ง กลาง) และภาคราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวแทนจากอูเบอร์ แกร็บ และสมาคมแท็กซี่ต่างๆ เข้าร่วมการเสวนาเมื่อเร็วๆ นี้