หัวเว่ย จับมือ OVUM เปิดเผยรายงานว่าด้วยวิวัฒนาการ

หัวเว่ย จับมือ OVUM เปิดเผยรายงานว่าด้วยวิวัฒนาการ

หัวเว่ย จับมือ OVUM เปิดเผยรายงาน "วิวัฒนาการของบิ๊กวิดีโอ – การศึกษาโอกาสจากบริการวิดีโอสู่การพลิกโฉมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม"

หัวเว่ย และ OVUM ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยเทคโนโลยีและที่ปรึกษาระดับโลก เปิดเผยรายงาน "วิวัฒนาการของบิ๊กวิดีโอ - การศึกษาโอกาสจากบริการวิดีโอสู่การพลิกโฉมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม" ("The Evolution of Big Video - Examining telco transformation video opportunities") โดยรายงานฉบับนี้ครอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทโทรคมนาคมที่ให้บริการวิดีโอรูปแบบต่างๆ แก่ตลาดสื่อสารและบันเทิง รวมถึงตลาดแนวดิ่งอื่นๆ พร้อมทั้งเปิดเผยแนวโน้มล่าสุดสำหรับวิวัฒนาการของบิ๊กวิดีโอ ตลอดจนให้คำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงผ่านไอซีทีและบิ๊กวิดีโอ ซึ่งจะเน้นไปที่การใช้งานและการเข้าถึงวิดีโอของลูกค้าบุคคล ครอบครัว และองค์กร

รายงานดังกล่าวนำเสนอการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของธุรกิจวิดีโอ รวมทั้งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมุมมองธุรกิจในอนาคตของอุตสาหกรรม โมเดลธุรกิจที่เป็นไปได้ แนวโน้มการบริโภคของผู้ใช้บริการ และแรงผลักดันของเทคโนโลยีล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานได้ชี้ว่า

- ภายในปี 2563 การใช้วิดีโอผ่านทางมือถือจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 75% ของปริมาณการใช้งานทั้งหมดบนเครือข่าย 4G จากระดับ 15% ในปี 2559 โดยวิดีโอ 4K UHD, วิดีโอบนโซเชียลมีเดีย, แอปพลิเคชัน VR/AR, การเข้าถึงเครือข่าย 5G/FTTx และแนวโน้มเทคโนโลยีไอทีล่าสุด (คลาวด์คอมพิวติ้ง, บิ๊กดาต้า, Telco OS ฯลฯ) จะเป็นแรงขับเคลื่อนการใช้งานวิดีโอให้เพิ่มสูงขึ้น

http://photos.prnasia.com/prnvar/20160829/0861608784-c

- นอกจากนี้ การใช้วิดีโอเชิงธุรกิจจะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อแนวโน้มการเติบโตของวิดีโอ โดยนอกเหนือไปจากบริการวิดีโอในปัจจุบัน เช่น การฝึกอบรม การประชุมกับลูกค้า และบริการการแพทย์ทางไกลแล้ว เครื่องมือการประชุมผ่านวิดีโอรูปแบบใหม่ๆ จะถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ

http://photos.prnasia.com/prnvar/20160829/0861608784-d

- การประชุมผ่านวิดีโอมีบทบาทต่อการกำหนดรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยผู้ให้บริการรายใหญ่กำลังสำรวจแนวทางใหม่ๆ ในการดำเนินกลยุทธ์การใช้วิดีโอเชิงธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ท่ามกลางโอกาสมากมายจากการพลิกโฉมธุรกิจวิดีโอ

เนื่องจากบิ๊กวิดีโอถูกกำหนดแล้วว่าเป็นธุรกิจที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง รายงานนี้จึงได้ชี้ชัดลงไปว่า IPTV, SVOD และการใช้บริการวิดีโอในวงกว้างจะมีอิทธิพลต่อการทำธุรกิจบิ๊กวิดีโอของผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยบันได 3 ขั้นสู่ความสำเร็จ ได้แก่:

- ประการแรก ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจะต้องใช้โอกาสจากการให้บริการที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการกำหนดให้กลุ่มบุคคลทั่วไป ครอบครัว และองค์กร เป็น 3 ตลาดสำคัญที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมควรจัดหาแพคเกจบริการที่แปลกใหม่ตามกลุ่มเป้าหมาย อาทิ บริการออนไลน์หรือบริการวิดีโอผ่านมือถือ และบริการความบันเทิงทางโทรทัศน์ เป็นต้น

- ประการที่สอง ผู้ให้บริการโทรคมนาคมควรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างและรักษาความจงรักภักดีของลูกค้า ด้วยการศึกษารูปแบบการทำรายได้จากธุรกิจวิดีโอใหม่ๆ ตั้งแต่การจ่ายเงินซื้อบริการทั่วไป ไปจนถึงการจ่ายเงินเพื่อซื้อประสบการณ์การใช้งานวิดีโอคุณภาพสูงที่แตกต่างอย่างเหนือชั้น
- ประการที่สาม ผู้ให้บริการโทรคมนาคมควรพยายามขับเคลื่อนการบูรณาการให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมวิดีโอทั้งระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมจัดจำหน่ายวิดีโอโดยทั่วถึงกัน

เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในสถานการณ์ที่การใช้งานวิดีโอเติบโตเร็วเช่นนี้ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจำเป็นต้องวางแผนพัฒนาธุรกิจวิดีโอในเชิงรุกและเชิงกลยุทธ์ที่ต่างจากการดำเนินการภายใต้ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานในปัจจุบัน โดยต้องพลิกโฉมโครงข่ายจากเดิมที่เป็นท่อส่งข้อมูลธรรมดา สู่การเป็นเครือข่ายที่รองรับวิดีโอเป็นหลัก และขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมด้วยแบบแผนธุรกิจและความร่วมมือที่แปลกใหม่ในระบบนิเวศของอุตสาหกรรม

"The Evolution of Big Video - Examining telco transformation video opportunities" รวบรวมหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านบิ๊กวิดีโอ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเข้าใจที่ตกผลึกของ OVUM และหัวเว่ย รายงานฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนโดยงานวิจัยอันครอบคลุมจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นแนวหน้าจากทั่วทุกมุมโลก หัวเว่ยระบุว่า บริษัทจะยังคงพันธกิจในการสำรวจตลาดบิ๊กวิดีโอต่อไป ด้วยเป้าหมายที่จะสนับสนุนวิวัฒนาการของบิ๊กวีดีโอ และส่งเสริมให้บรรดาผู้ให้บริการโทรคมนาคมประสบความสำเร็จจากโอกาสทางธุรกิจใหม่นี้

ดาวน์โหลดรายงาน "The Evolution of Big Video - Examining telco transformation video opportunities" ได้ที่: http://photos.prnasia.com/prnk/20160829/0861608784-a