รายการ Thailand Global 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมไฮเทค

รายการ Thailand Global  1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมไฮเทค

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-14.30 น. และรีรันเวลา 23.00-24.00 น. ทางช่อง NOW26

รายการ Thailand Global สัปดาห์นี้นำเสนอเรื่องราวของอุตสาหกรรมไฮเทค 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะนำไปเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การพัฒนาระบบสมองกล และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ที่จะมี

ส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมไทยก้าวสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 จะเป็นอย่างไร

ร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน ในรายการ Thailand Global ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-14.30 น. และรีรันเวลา 23.00-24.00 น. ทางช่อง NOW26

ติดตาม NOW26 ได้ที่   https://www.facebook.com/NOW26TV/videos/613535095472781/

รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ http://www.now26.tv/program/lists/285

ดูได้ดูดี ดูสารคดีอุตสาหกรรมไทย ทางช่อง NOW26